Taritz Geronimo

Rookie (March 6,1971 / Manila)

Pag-Ibig

Anong mali sa ‘yo, sa atin,
Anong nangyayari sa atin?
Ah ang ating pag-ibig ay magaspang na lubid
Na nagbubuklod sa atin sumusugat sa atin
At kung nais natin
Na iwanan ang ating sugat,
Na maghiwalay
Gumagawa ito ng panibagong buhol para sa atin at isinusumpa tayo
Upang sairin ang ating dugo at sunugin nang magkasama.

[Report Error]