Taritz Geronimo

Rookie (March 6,1971 / Manila)

Kung Ako’y Malimot Mo

Gusto kong malaman mo
Ang isang bagay.

Alam mo kung paano ito:
Kung ako ay titingin
Sa kristal na buwan, sa pulang sanga
Ng marahang taglagas sa aking bintana,
Kung hahawakan ko
Malapit sa apoy

[Report Error]