thobani ntombiziyamfisa thusini

Rookie (Nquthu kwazulu-natal)

Biography of thobani ntombiziyamfisa thusini

Ngingumbhali Osafufusa Nginothando lokubhala Izinkondlo Ngingathi Nje Kungenye Yezinto engizikhonzile ngesikhathi sam esi free

Ngingajabula ukwalulekwa Nganoma iyiphi indlela ngfuna ukuzibona ngikuqonda Ngibhala ngendlela efanelekile Ngikhulise ulwazi Lwami

PoemHunter.com Updates

Kulungile

kulungile Noma Usungahamba
Akusenani unginikile Uthando wanginika izaluleko wangifundisa Impilo

Kulungile noma usungafulethela akusenani Lezi zinyembezi zami akusizo ezokukhala ngenxa yokushiwa Nguwe Kodwa Ngezenjabulo Liphume Nobomvu
Bheka manje Usunjani bheka manje bakushiyile abangani usele nami
Mina isithutha sesilima sakho ebesisala endlini usayodla ubusha bakho

Baqinisile impela uma bethi uthando aluboni love i blind yimina lo obe phansi phezulu ekuzamela impilo In

[Report Error]