thobani ntombiziyamfisa thusini

Rookie (Nquthu kwazulu-natal)

Biography of thobani ntombiziyamfisa thusini

Ngingumbhali Osafufusa Nginothando lokubhala Izinkondlo Ngingathi Nje Kungenye Yezinto engizikhonzile ngesikhathi sam esi free

Ngingajabula ukwalulekwa Nganoma iyiphi indlela ngfuna ukuzibona ngikuqonda Ngibhala ngendlela efanelekile Ngikhulise ulwazi Lwami

PoemHunter.com Updates

Ngivumele

Ngivumele Ntokazi Ngingene Ngijule enhliziyweni yakho
Ngikukhombise Uthando nentokomalo
Enginayo

Ngivumele Ntokazi Ngikunike Umcebo Ongandele bani Ongatholakali Kulabo ababusayo Kodwa nakulaba abadla imbuyangothi Kulapho Oxhaphakele Khona

Abantu abazi Ngoba sebagijimisa Amagolide ubani Ongayeka U Motsepe

Angigabe Ngasiliva Ngagolide Kodwa

[Report Error]