thobani ntombiziyamfisa thusini

Rookie (Nquthu kwazulu-natal)

Ngikhulile

Ngikhulile namahlanje Ngiyindoda nakanjani kumele Ngizimele kumele ngikhombise Ubuhlakani Nobuchule Bokubhekana nempilo

Ngikhulile namhlanje Ngiyindoda
Kudala Ngihuzuka Ngimncane Ngiphambuka Bengibuyisa Ngimosha Belungisa Nginhlanhlatha bengibuyisa

Ngikhulile namhlanje Ngiyindoda
Kudala ngithwala kanzima kodwa Ngingakhali Ngizwa ubuhlungu enyameni phakathi enhliziweni Kodwa konke Ngikugcine Ngaphakathi Phela indoda ayikhali

Ngikhulile namhlanje Ngiyindoda

[Report Error]