thobani ntombiziyamfisa thusini

Rookie (Nquthu kwazulu-natal)

Kulungile

kulungile Noma Usungahamba
Akusenani unginikile Uthando wanginika izaluleko wangifundisa Impilo

Kulungile noma usungafulethela akusenani Lezi zinyembezi zami akusizo ezokukhala ngenxa yokushiwa Nguwe Kodwa Ngezenjabulo Liphume Nobomvu
Bheka manje Usunjani bheka manje bakushiyile abangani usele nami
Mina isithutha sesilima sakho ebesisala endlini usayodla ubusha bakho

Baqinisile impela uma bethi uthando aluboni love i blind yimina lo obe phansi phezulu ekuzamela impilo In

[Report Error]