THOKOZANI MAGAGULA


Inkumbulo

Nasi isikhathi
Angazi noma usidliwe inhlwathi
Sonke isikathi
Noma kune phathi kuvele
kwehle izihlathi
ngihlushwa yinkumbulo
kuvele kuphele nenjabulo
izinyembezi zigcwale amehlo
Sengiyafisa ukuthi izikhathi zingbuyela emumva kubese Mandulo

[Report Error]