THOKOZANI MAGAGULA


Thula Thula

Thula thula thula
Thula ungakhali
Awusiye owukuqala
Angisho ukuthi uyantentema
Ubuhlungu bunjalo
Ukugula kunjalo
Thula khabazela
Musa ukutatazela
Uzosinda
Iba nesibindi
Ngiyazi kubuhlungu
Ngokwenhliziyo nginawe
Ngokomqondo ngicabangelana nawe
Ngokomzimba uphansi ngendaba yokuzwelana nawe

[Report Error]