Vincent Masango


Noluthando

Uyigugu ngempela kwabakuqabukayo
Ungithatha ungiphose ezimpophomeni ezigeleza ukwethaba
Ngiphile ngithi cha!
Ngabe yimi ngempela yini lo?
….Kuthi cwaka….
Ungibambe ngesandla
Ungisondeze esifubeni sakho
Lapho enginethemba lokuthi kuhlala leso silwane esihlanganisa okaNtusi nokaThusi
Ewu wayigugu weNoluthando

[Report Error]