Vincent Masango


Thatha Magqabhagqabha

Thatha magqabhagqabha
Nyoni enagadlelwa nyama, kanti ezinye
Ziyosiwa zizalela amaphuphu,
Ngikuthanda usugcogcoma
Ezimbalini nasezimbizeni zodwana

Ngisho kuwe mfundo,
Usubancelisa ngombele wakho wolwazi
Eduze nasekudeni

[Report Error]