waaaaaaa waaaaaa

Explore Poets GO!

waaaaaaa waaaaaa Popularity

waaaaaaa waaaaaa Biography

waaaaaaaaa

waaaaaaa waaaaaa Poems

1.
Worthless Love

I can't explain how much I love u,
I can't express how much I care,
I can't say what I feel,
But all i can so is to show.
...

waaaaaaa waaaaaa Comments