Xian Sutrof


Biography of Xian Sutrof

Xian Sutrof poet

Have focus on attaining your goal but don't forget to enjoy and see other beautiful things along the way.
Trying something new is really great and I've proved it!
This is Xian Sutrof, a proud Filipino.

PoemHunter.com Updates

Paglalakbay

Ang buhay sa mundo'y isang paglalakbay,
Na hindi mo alam kung ano ang naghihintay;
Kaya marapat na tayo'y maging matibay,
At manalig sa Diyos na Siyang gumagabay.

Sa landas na tinatahak natin ngayon,
Huwag nating kalimutan ang aral ng kahapon;
Ito'y magagamit sa darating nating bukas,
Isang bukas na walang katumbas.

[Report Error]