Treasure Island

novoti gcisakazi Calpurnia jiya

[Athi] (16 April 1994 / Taleni)

Poems of novoti gcisakazi Calpurnia jiya

41. True Love 1/10/2013
42. Unfair Justice 1/4/2013
43. What Family Is This 1/10/2013
44. What is this South Africa 12/29/2012
45. Why are you breaking my heart 1/2/2013
46. Why are you hurting me 1/2/2013
47. witchcraft 6/19/2013
48. Women 1/10/2013
49. You say you love me 5/4/2013
50. You've Messed Up My Life 1/10/2013

Why are you hurting me

You love me but i'm crying
You caring but i'm broken
You kind but i can't find your kindness.

Uhambo lwakho liwuvukuzile umphefumlo wam
Awukwazanga lumela uthando lwethu
Yhini ukundonakalisa emphefumlweni mntwanomntu
Awuzange undicinge
Awuzange ukhathale ngendlela endiziva ngayo

[Hata Bildir]