New Poets


 1. 201
  poet Abhishek Gogiya Rookie - 0 Points Abhishek Gogiya
  (1 poems)
 2. 202
  poet Tessa Roods Rookie - 471 Points Tessa Roods
  (10 poems)
 3. 203
  poet Anindya Mohan Tagore Rookie - 347 Points Anindya Mohan Tagore
  (30 poems)
 4. 204
  poet Brian Goddard Rookie - 221 Points Brian Goddard
  (9 poems)
 5. 205
  poet olorode olorunleke Rookie - 126 Points olorode olorunleke
  (7 poems)
 6. 206
  poet bruce prosser Rookie - 172 Points bruce prosser
  (5 poems)
 7. 207
  poet Joel V Benjamin Rookie - 24 Points Joel V Benjamin
  (1 poems)
 8. 208
  poet Jorge Carrera Andrade Jorge Carrera Andrade
  (1 poems)
 9. 209
  poet Judith Skillman Judith Skillman
  (1 poems)
 10. 210
  poet Vanessa Claire Stewart Vanessa Claire Stewart
  (1 poems)
 11. 211
  poet Bernadette Geyer Bernadette Geyer
  (1 poems)
 12. 212
  poet Sapardi Djoko Damono Sapardi Djoko Damono
  (1 poems)
 13. 213
  poet Kunal Lugani Rookie - 43 Points Kunal Lugani
  (3 poems)
 14. 214
  poet Hone Wong Rookie - 0 Points Hone Wong
  (2 poems)
 15. 215
  poet Adam LivickNewman Rookie - 0 Points Adam LivickNewman
  (2 poems)
 16. 216
  poet Juhan Liiv Juhan Liiv
  (2 poems)
 17. 217
  poet LISY KURIAKOSE Rookie - 122 Points LISY KURIAKOSE
  (3 poems)
 18. 218
  poet sanjeev dhiman Rookie - 63 Points sanjeev dhiman
  (2 poems)
 19. 219
  poet Philip Lanning Rookie - 0 Points Philip Lanning
  (2 poems)
 20. 220
  poet ann wairia Rookie - 24 Points ann wairia
  (1 poems)
 21. 221
  poet Signed Lonnie Rookie - 25 Points Signed Lonnie
  (1 poems)
 22. 222
  poet Sherouk Salama Rookie - 21 Points Sherouk Salama
  (2 poems)
 23. 223
  poet Mark Jonggo Rookie - 0 Points Mark Jonggo
  (1 poems)
 24. 224
  poet Harold Lakeman Rookie - 172 Points Harold Lakeman
  (10 poems)
 25. 225
  poet Laura G Sweeney Rookie - 73 Points Laura G Sweeney
  (3 poems)
 26. 226
  poet Stephanie MacMillan Rookie - 34 Points Stephanie MacMillan
  (2 poems)
 27. 227
  poet Vanessa Nicklas Rookie - 29 Points Vanessa Nicklas
  (1 poems)
 28. 228
  poet Chris Wallace-Crabbe Chris Wallace-Crabbe
  (1 poems)
 29. 229
  poet Fouzia Wali Rookie - 0 Points Fouzia Wali
  (3 poems)
 30. 230
  poet Divya John Rookie - 0 Points Divya John
  (3 poems)
 31. 231
  poet fasica berhane Rookie - 228 Points fasica berhane
  (3 poems)
 32. 232
  poet Beverly SG. Rookie - 0 Points Beverly SG.
  (2 poems)
 33. 233
  poet Robert L .Rumery Rookie - 116 Points Robert L .Rumery
  (4 poems)
 34. 234
  poet Thomas Carter Rookie - 246 Points Thomas Carter
  (5 poems)
 35. 235
  poet Allison Huff Rookie - 0 Points Allison Huff
  (1 poems)
 36. 236
  poet Kassidy Clayton Rookie - 0 Points Kassidy Clayton
  (1 poems)
 37. 237
  poet Hunter Erickson Rookie - 0 Points Hunter Erickson
  (1 poems)
 38. 238
  poet John Clemons Rookie - 66 Points John Clemons
  (3 poems)
 39. 239
  poet jacob mathews Rookie - 114 Points jacob mathews
  (5 poems)
 40. 240
  poet Vrudhi Jain Rookie - 0 Points Vrudhi Jain
  (1 poems)
 41. 241
  poet Gireesh Raju Rookie - 0 Points Gireesh Raju
  (1 poems)
 42. 242
  poet The Crow Freshman - 606 Points The Crow
  (19 poems)
 43. 243
  poet Vijayan Girija Rookie Vijayan Girija
  (4 poems)
 44. 244
  poet saqib abraham Rookie - 70 Points saqib abraham
  (3 poems)
 45. 245
  poet Christopher Nelson Rookie - 77 Points Christopher Nelson
  (3 poems)
 46. 246
  poet Solomon Ndichu Rookie - 108 Points Solomon Ndichu
  (6 poems)
 47. 247
  poet Jasper Red Rookie - 55 Points Jasper Red
  (2 poems)
 48. 248
  poet Aaron Austin Rookie - 0 Points Aaron Austin
  (1 poems)
 49. 249
  poet Andre Stillman Rookie - 0 Points Andre Stillman
  (1 poems)
 50. 250
  poet Brigitte Perrussot Rookie - 149 Points Brigitte Perrussot
  (6 poems)
[Hata Bildir]