Francisco Balagtas

(2 April 1788 – 20 February 1862 / Barrio Panginay)

Sa Babasa Nito


Salamat sa iyo, ó nánasang írog,
cong halagahán mo itóng aquing pagod,
ang tulâ ma,i, bucál nang bait na capós,
paquiquinaban~gan nang ibig tumaróc.
Cong sa bigláng tin~gi,i, bubót at masacláp
palibhasa,i, hilao at mura ang balát
ngunit cung namnamín ang sa lamáng lasáp
masasarapán din ang babasang pantás.
Di co hinihin~ging pacamahalín mo,
tauana,t, dustaín ang abáng tulâ co
gauin ang ibigui,t, alpa,i, na sa iyó
ay houag mo lamang baguhin ang verso.
Cong sa pagbasa mo,i, may tulang malabo
bago mo hatulang catcatin at licô
pasuriin muna ang luasa,t, hulô
at maquiquilalang malinao at uastô.
Ang may tandang letra alin mang talata
dimo mauatasa,t, malalim na uicà
ang mata,i, itin~gin sa dacong ibabâ
boong cahuluga,i, mapag uunauà.
Hangán dito acó ó nánasang pantás,
sa cay Sigesmundo,i, houag ding mátulad
sa gayóng catamis uicang masasaráp
ay sa cababago nang tula,i, umalat.
(Sa cursiva o bastardilla)

Submitted: Tuesday, June 12, 2012
Edited: Tuesday, June 12, 2012

Form:


Do you like this poem?
4 person liked.
0 person did not like.

Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?

Comments about this poem (Sa Babasa Nito by Francisco Balagtas )

Enter the verification code :

Read all 1 comments »

Trending Poets

Trending Poems

 1. Dreams, Langston Hughes
 2. As I Grew Older, Langston Hughes
 3. I Dream A World, Langston Hughes
 4. Mother to Son, Langston Hughes
 5. The Road Not Taken, Robert Frost
 6. I, Too, Langston Hughes
 7. Daffodils, William Wordsworth
 8. Still I Rise, Maya Angelou
 9. April Rain Song, Langston Hughes
 10. Let America be America Again, Langston Hughes

Poem of the Day

THE CHANCELLOR mused as he nibbled his pen
(Sure no Minister ever looked wiser),
And said, “I can summon a million of men
To fight for their country and Kaiser;

...... Read complete »

   

Member Poem

New Poems

 1. Your Heart To Mine, Michael P. McParland
 2. Motivation, Kim Lee
 3. A life without pain, DEEPAK KUMAR PATTANAYAK
 4. BLUE, Soumita Sarkar Ray
 5. Mental Torment, Kim Lee
 6. Волшебная прогулка по лесу., Alexander Smetanin
 7. To Be A Man Is Most Important, Bijay Kant Dubey
 8. Croc a Smile, Ima Ryma
 9. Judgement Call, bryan wallace
 10. Uncle Styopa part 3 by N. Mickhalkov, Yuri Starostin
[Hata Bildir]