Treasure Island

Geneen Meyers

(July 6,1998 / Manila, Philippines)

Poems of Geneen Meyers

1. A Mother Like You 1/14/2012
2. After The Rain 8/6/2011
3. Araw ng mga Puso 4/9/2012
4. Ating Mundo 7/17/2011
5. Bubbles 7/17/2011
6. Climate Change 7/17/2011
7. English Is Everywhere 1/14/2012
8. Family 7/23/2011
9. Flowers 8/6/2011
10. Fred The Clown 1/14/2012
11. Friends 7/23/2011
12. Fruits and Vegetables 7/23/2011
13. I Will Never Say Goodbye 4/9/2012
14. If I Were A... 4/9/2012
15. Life 7/17/2011
16. Little Ms. Jolly Holly 8/6/2011
17. Mom, I'm Hungry 8/6/2011
18. Mr. Dennis Apostol 7/21/2011
19. My Dream 7/17/2011
20. Summer 8/6/2011

Ating Mundo

Ating mundo'y dapat alagaan
Para gumanda din ang ating kinabukasan
Sa daming tao sa ating mundo
Nagkakaroon tayo ng madaming gulo

Iisa lang ang ating mundo
Kaya dapat tayo ay magkasundu-sundo
Lahat ng tao ay nag-aaway
Pati na rin may namamatay

[Hata Bildir]