Jasimuddin

[Polli Kobi (the rural poet)] (1 January 1903 - 13 March 1976 / Tambulkhana, Faridpur / Bangladesh)

Jasimuddin Poems

1. O Tui Jare Aghat Hanlire Mone 5/25/2012
2. O Bajan Chol Jay Chol 5/25/2012
3. Komola Ranir Dighi 5/25/2012
4. Kal Se Asibe 5/25/2012
5. O Tor Nam Shuniya Re 5/25/2012
6. Holud Batichhe Meye 5/25/2012
7. Rup 5/25/2012
8. Gouri Girir Meye 5/25/2012
9. Khukir Sompotti 5/25/2012
10. Torun Kishor 5/25/2012
11. Polatoka 5/25/2012
12. Golpoburo 5/25/2012
13. Didarul Alom Shorone 5/25/2012
14. Ke Jasre Rongila Majhi 5/25/2012
15. Khandan 5/25/2012
16. Helena 5/25/2012
17. Krishani Dui Meye 5/25/2012
18. Koishor Joubon Duhu Meli Gelo 5/25/2012
19. Nokshi Kathar Math - 04 5/25/2012
20. Khosmani 5/25/2012
21. Nokshi Kathar Math - 07 5/25/2012
22. Nokshi Kathar Math - 12 5/25/2012
23. Kolyani 5/25/2012
24. Football Khelowar 5/25/2012
25. Dhankhet 5/25/2012
26. Puran Pukur 5/25/2012
27. O Amar Gohin Ganger Naya 5/25/2012
28. Jele Gange Machh Dorite Jay 5/25/2012
29. Ujan Ganger Naiya 5/25/2012
30. Nodir Kul Nai - Kinar Nai Re 5/25/2012
31. Nokshi Kathar Math - 13 5/25/2012
32. Polayon 5/25/2012
33. Nokshi Kathar Math - 08 5/25/2012
34. Nishite Jayo Fulobone 5/25/2012
35. Nokshi Kathar Math - 14 5/25/2012
36. Joler Konya 5/25/2012
37. O Babu Selam Bare Bar 5/25/2012
38. Ma O Khokon 5/25/2012
39. Nokshi Kathar Math - 10 5/25/2012
40. Nokshi Kathar Math - 03 5/25/2012
Best Poem of Jasimuddin

Sobarsukhe

[Hata Bildir]