Mary Elizabeth Frye

(13 November, 1905 - 15 September 2004 / Dayton, Ohio)

Mary Elizabeth Frye Poems

1. Do Not Stand At My Grave And Weep 12/31/2002
[Hata Bildir]