Jens Baggesen


Jens Baggesen Poems

1. Savnet 10/9/2010
2. Skilsmissen 10/9/2010
3. Suk 10/9/2010
4. To Death 10/9/2010
5. To My Native Land 10/9/2010
6. Childhood 10/9/2010
7. Da De Visnede 10/9/2010
8. Glædens Kilde 10/9/2010
9. Horaz Og Lydia 10/9/2010
10. Jomfru Elses Vise 10/9/2010
11. Opvaagnen 10/9/2010
12. Begyndelsen 7/4/2012
13. Bekiendelse 7/4/2012
14. Blot Genialitet 7/4/2012
15. Brevlængselen 7/4/2012
16. Brevrusen 7/4/2012
17. Brudstykker Af Arions Lyra. 1787-89 7/4/2012
18. Bønhørelsen 7/4/2012
19. Bønnerne 7/4/2012
20. Christi Død 7/4/2012
21. Cithersang 7/4/2012
22. Citherspilleren 7/4/2012
23. Collerette 7/4/2012
24. Constance, Eller Amors Hævn 7/4/2012
25. Brudevielsen I Fior 7/4/2012
26. Da Hun Skulde Reise 7/4/2012
27. Da Hun Var Bortreist 7/4/2012
28. Danmarks Krønike Af Saxo Grammaticus 7/4/2012
29. Dannemarks Lovsang 7/4/2012
30. Dansk Fortrøstning 7/4/2012
31. Dansk Tranqvebar-Viise 7/4/2012
32. De Atten Eller 7/4/2012
33. De Glemte Støvler 7/4/2012
34. De Himmelskes Afskedsbrev 7/4/2012
35. Den Beste Verden 7/4/2012
36. Den Betydningsfulde Taushed 7/4/2012
37. Den Danske Matros 7/4/2012
38. Den Doppelte Brystnaal 7/4/2012
39. Den Elskende Digter 7/4/2012
40. Den Eneste Gud [tier, Alle Muser! Hellas Toner] 7/4/2012
Best Poem of Jens Baggesen

Maalet

Svar mig: hvad er vel dit Maal herneden,
Kiærlighed foruden Haab og Lyst?
Kiærlighed, som frygtsom og beskeden
Skiult dig ofrer i mit tause Bryst?
Livets Længsel, som med Dødens Smerte
Fylder, ak! det glædetomme Hierte,
Hvad er dit uendelige Meed?
Kiærlighed — o! svar mig! — Kiærlighed.

Read the full of Maalet

Da De Visnede

Røde Roser! Eders Purpur blegner;
Hvide Roser! Eders Snee blev graa.
Ak! saa falmer, svinder, mattes, segner
Al den Skiønhed, Solen blomstre saae.
Roser! Eders sidste Smil mig minder
Hendes Smil, hvis Haand I blomstred' i;
Ogsaa dette Smil engang forsvinder!
Grumme Roser! ak! hvi' visned' I?

[Hata Bildir]