TONY Arbash

Rookie (4 6 1990)

ر و ا ي ة ح ب ن ا 2


إ ذ ا ي ا س ي د ي ه ذ ه ه ي ا ل ن ه ا ي ة
ن ع م ا ن ت ه ت ا ل ق ص ة و ا ل ح ك ا ي ة
ق ص ة ح ب ن ا ا ل ت ي ز ع م ت أ ن ه ا ر و ا ي ة ، ك ا ن ت ل ك ا ل ب د ا ي ة و أ ن ا ص ا ح ب ة ا ل ن ه ا ي ة
ف أ ن ا ل م أ ح ب ك و ا م أ ه و ا ك و ك ي ف ذ ل ك و أ ن ت م ع إ م ر أ ة ث ا ن ي ة
ت ل ك ا ل ت ي ف ي ق ل ب ك و ل ا ت خ ف ي ه ا ، أ ن ت أ خ ب ر ت ن ي ذ ل ك ، ت ل ك ا ل غ ا ي ة ا ل ت ي ا د ع ي ت أ ن ن ي أ ح ب ب ت ك ل أ ج ل ه ا ت ل ك ا ل غ ا ي ة ك ا ن ت ل أ ع ي د ك إ ل ي ه ا ب ل ل أ ع ي د ه ا إ ل ي ك
ف أ ن ت ب ع ي ن ي ن و إ م ر أ ت ي ن و ق ل ب و ا ح د ل ا ي ت س ع س و ى ل أ م ر أ ة ل ا ا ث ن ت ي ن
ف ل ا ت ق ل أ ن ي ا ل ن ا ه ي ة ف أ ن ت ل م ت ب د أ ب ا ل ح ب ا ل ذ ي و ع د ت ن ي ب ه
و ك ي ف ت ب د أ و أ ن ت م ش غ و ل ا ل ب ا ل ب ص ا ح ب ة ا ل ج م ا ل
ف ل ا ت ع ا ت ب ي ا ص ا ح ب ي و ل ا ت ل م
ف أ ن ت ك ن ت ا ل ب ا د ي و ر ا س م ا ل ن ه ا ي ة
أ ن ت ل س ت ك م ا أ ن ت
ك م ا ع ه د ت ك أ ن ت ، أ ن ت ت ح ب ه ا ف ا ذ ه ب ا ل ي ه ا و د ع ن ي أ ك م ل ح ي ا ت ي
ق د م ل ه ا ت ح ي ا ت ي و ت ه ن ئ ت ي ب ا ل ح ب ا ل ع ظ ي م
ا ل ف و ز ب ا ل ر ج ل ا ل ح ك ي م ! !
أ ن ت ا ل ر ج ل ا ل ع ظ ي م و ك ي ف ل ا و ق د ل ع ب ت أ د و ا ر ا ل ب ط و ل ة ب ا م ت ي ا ز
أ د و ا ر ا ل ب ط و ل ة ف ي ا ل ر و ا ي ة
ر و ا ي ة ح ب ن ا ي ا ه ذ ا
ر و ا ي ة ع ش ق ن ا ي ا ه ذ ا
م ع أ ن ن ي ل م أ غ ر م ب ك أ و أ ت ذ و ق ط ع م ا ل ع ش ق م ع ك
ف ل ا ت ق ل و ل ا ت ع ا ت ب و ل ا ت ل م ؟ ّ .

Submitted: Thursday, November 20, 2008

Form:


Do you like this poem?
0 person liked.
0 person did not like.

Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?

Comments about this poem (ر و ا ي ة ح ب ن ا 2 by TONY Arbash )

Enter the verification code :

There is no comment submitted by members..

Trending Poets

Trending Poems

 1. If, Rudyard Kipling
 2. The Road Not Taken, Robert Frost
 3. Still I Rise, Maya Angelou
 4. Daffodils, William Wordsworth
 5. Tonight I can write the saddest lines, Pablo Neruda
 6. Silent Noon, Dante Gabriel Rossetti
 7. Fire and Ice, Robert Frost
 8. If You Forget Me, Pablo Neruda
 9. Annabel Lee, Edgar Allan Poe
 10. Prayers To Lord Murugan, A. K. Ramanujan

Poem of the Day

poet Dante Gabriel Rossetti

Your hands lie open in the long fresh grass, --
The finger-points look through like rosy blooms:
Your eyes smile peace. The pasture gleams and glooms
...... Read complete »

   

New Poems

 1. Escaping Home, RoseAnn V. Shawiak
 2. Enjoying Conversations, RoseAnn V. Shawiak
 3. How Long A Breath of Moment Be...(r), Frank James Ryan Jr...FjR
 4. Communicating Through Talent, RoseAnn V. Shawiak
 5. Moments Of Refreshing Writing, RoseAnn V. Shawiak
 6. God., Th@ We N0t, sEaN nOrTh
 7. only Dfence against a rhythm - Boi, sEaN nOrTh
 8. Snuggle 2, Michael P. McParland
 9. ROAD FROM PARIS 1970, Terry Collett
 10. '' O '', Frank James Ryan Jr...FjR
[Hata Bildir]