Sahir Nawaz

Rookie - 11 Points [lashari] (12/3/1994)

Sahir Nawaz Poems

Best Poem of Sahir Nawaz

Kafir Hona Tha

Kafir Hi Hona Tha To Awal Ho jaty, *
.
Muslman Ho Kar na Farman na hoty,
.

Read the full of Kafir Hona Tha
[Hata Bildir]