Treasure Island

ANUP WANKHADE

(05/03/1997 / Akola)

Poems of ANUP WANKHADE

1. Hurting Heart 4/28/2013
2. माळीण -new- 8/20/2014

माळीण

माळीण

आले माळीण गावात
कहर हे कसले
कोसळुन डोंगर
गाव कसे फसले

असतील काही आशा
असतील स्वप्न काही
संसार गेले वाहुन
उरले नाही काही

नसता काही दोष
गेले त्यांचे प्राण
येवढेच होते जिवन
नव्हते त्यांना भान

सांगत होतं नासा
लक्ष दिले नाही
दोष कुणा दऊ
वाली कुणी नाही........

[Hata Bildir]