Jordan Legaspi

Rookie (24 July 1978 / Davao City, Philippines)

Jordan Legaspi Poems

1. + Lord Of Mamre 5/1/2008
2. + The Joker's Mask 5/1/2008
3. The Creed Of Love 5/2/2008
4. + Displaced Person 5/2/2008
5. + The Deadly Truth 5/2/2008
6. + The Diaspora Apostles 5/2/2008
7. Secret And Shadow 5/5/2008
8. + Keep The Balance 5/5/2008
9. + Jesus- The Christ 5/5/2008
10. + Broken Shadow 5/5/2008
11. + Secrets And Lies 5/5/2008
12. @ A To Z Of One Who Believed 5/6/2008
13. + From The Court Of The Lords 5/6/2008
14. @ Call To Action 5/6/2008
15. + Crush 5/9/2008
16. + To Lady Rhona 5/9/2008
17. + To Lady Rosalva 5/9/2008
18. + To Lady Magdalene 5/9/2008
19. + To Lady Luna 5/9/2008
20. + To Lady Mary-Ann 5/9/2008
21. + To Lady Madeline 5/9/2008
22. + To Lady Christine 5/9/2008
23. + To Lady Helen 5/9/2008
24. + To Lord Mark 5/9/2008
25. + Dialogue 5/9/2008
26. To Lady Amor 5/11/2008
27. + The Woman That I Ever Knew 5/11/2008
28. To Lady Agatha (/) 5/11/2008
29. Atlas 5/11/2008
30. + To Eisuke 5/11/2008
31. + Iron-Rose 5/11/2008
32. + Well-Wisher 5/11/2008
33. + Broken - Halo 5/5/2008
34. Secret 5/9/2008
35. My Love 5/9/2008
36. + Love As A Poem 5/9/2008
37. Its Only You 5/9/2008
38. + For You 5/9/2008
39. Happiness 5/11/2008
40. + Lord Of The Altar 5/11/2008
Best Poem of Jordan Legaspi

+ X* Aking Panginoon

Pagsikat ng araw
Pag-asay naghihintay
Limot dusa’t liyaw
Damdamin bagong buhay
Kahit muli’y lulubog yaring araw

Pagsikat ng araw
Landas siyang tatahakin
Dala’y pangarap mithiin
Kahit man aabutin ng takipsilim
Ika’y naghihintay walang pagdimdim

Pagsikat ng araw
At namasdan mundong makulay
Kagalakan ng aking pusoy
Nagpahiwatig pag-ibig yaring tunay
Mandi’y ako’y maliit itoy nag uumapaw

Pagsikat ng araw
Lakas mo’y angkin
Babalik ang sino mang naligaw
Dahil sa pagsikat ng araw

Read the full of + X* Aking Panginoon

A Game- A Fall (/)

A game- A fall


That night my spirit is burning
not the flame of light but the heat of lust

Whose voice as sweet as those songs of Pan
coming out from my mouth- roughness of my thought

[Hata Bildir]