opium lestre

Rookie [lestre]

opium lestre Poems

1. Andalusian Dog - Eraserheads 10/9/2013
2. Balikbayan Box - Eraserheads 10/9/2013
3. Bananatype - Eraserheads 10/9/2013
4. Bato - Eraserheads 10/9/2013
5. Alapaap - Eraserheads 10/9/2013
6. Bogchi Hokbu - Eraserheads 10/9/2013
7. Casa Fantastica - Eraserheads 10/9/2013
8. Christmas Party - Eraserheads 10/9/2013
9. Cutterpillow 10/9/2013
10. 68 Dr. Sixto Antonio Avenue - Eraserheads 10/9/2013
11. Dahan Dahan 10/9/2013
12. Easy Ka Lang - Eraserheads 10/9/2013
13. Fill Her - Eraserheads 10/9/2013
14. Fine Time - Eraserheads 10/9/2013
15. Back2me - Eraserheads 10/9/2013
16. Flat Tire - Eraserheads 10/9/2013
17. Fruit Fairy - Eraserheads 10/9/2013
18. Combo On The Run - Eraserheads 10/9/2013
19. Futuristic - Eraserheads 10/9/2013
20. Ang Huling El Bimbo - Eraserheads 10/9/2013
21. Ha Ha Ha - Eraserheads 10/9/2013
22. Harana - Eraserheads 10/9/2013
23. Hitchin' A Ride - Eraserheads 10/9/2013
24. How Far Will U Go - Eraserheads 10/9/2013
25. Hula - Eraserheads 10/9/2013
26. Huwag Kang Matakot - Eraserheads 10/9/2013
27. Huwag Mo Nang Itanong - Eraserheads 10/9/2013
28. Insomnya - Eraserheads 10/9/2013
29. Julie Tearjerky - Eraserheads 10/9/2013
30. Hey Jay - Eraserheads 10/9/2013
31. Kahit Ano - Eraserheads 10/9/2013
32. Kailan - Eraserheads 10/9/2013
33. Gatekeeper - Eraserheads 10/9/2013
34. Kaliwete - Eraserheads 10/9/2013
35. Hard To Believe - Eraserheads 10/9/2013
36. Kama Supra - Eraserheads 10/9/2013
37. Ligaya - Eraserheads 10/9/2013
38. Lightyears - Eraserheads 10/9/2013
39. Maalalahanin - Eraserheads 10/9/2013
40. Magasin - Eraserheads 10/9/2013
Best Poem of opium lestre

Ang Paboritong Libro Ni Hudas - Bob Ong(Part 6)

GYNOTTUL
Naniniwala ka ba sa demonyo? Yung evil spirit na pumapasok sa katawan ng tao? Yung talagang impakto na kulay pula, may sungay, may pangil, at may hawak na malaking tinidor?
Simula yata nitong nakaraang dekada, hindi na natapos ang mga balita tungkol sa mga estudyanteng sinasapian daw ng mga masasamang espiritu. Merong sinapian ng tikbalang, white lady, dwende, diwata..., at kelan lang e kaluluwa ng Japanese soldier nung World War II. Pagkatapos naman ng news report, isa lang lagi ang conclusion: may sakit sa pag-iisip ang mga bata! Tao nga naman, hinahap and demonyo sa mga ...

Read the full of Ang Paboritong Libro Ni Hudas - Bob Ong(Part 6)

Alapaap - Eraserheads

May isang umaga, na tayo'y magsasama
Haya at halina sa alapaap
O, anong sarap, haa...

Hanggang sa dulo ng mundo
Hanggang maubos ang ubo
Hanggang gumulong ang luha
Hanggang mahulog ang tala

[Report Error]