Inner Whispers

Rookie - 15 Points [LIRIKA] (May 25,2008 (d day this page was born) / Philippines)

Inner Whispers Poems

1. ! ! T A N I K A L A 6/28/2009
2. ! H A M O G 11/15/2010
3. ! S I N A G 7/16/2009
4. * Inosente...Pa Rin Ba? 2/16/2009
5. ! Walang Paglagyang Agam-Agam 6/22/2009
6. ! K A T A L 6/21/2009
7. ! ! S I D H I 7/6/2009
8. * Doble - Kara...Nga Ba? 2/22/2009
9. ! Will You...Hmn...Will You? 8/12/2009
10. * Mahal Kita, Alam Mo... 6/7/2009
11. * Haplos 2/9/2009
12. ! ! ! Anino Ng Kandilang Naupos 11/1/2011
13. ! ! Same Rhythm With Nature Frogs 7/3/2009
14. * Handog Ko'Y Kahirapan Nga Ba? 6/4/2009
15. ! Kay Melvin 6/16/2009
16. ! ! ! Kailangan Kita 10/24/2011
17. ** B U L O N G 2/11/2009
18. ! ! ! Kalat Ng Lipunan 8/18/2011
19. ! You Aren'T My Prisoner...Go! 2/19/2009
20. * T U P O K 6/1/2009
21. ! Obscuring Mist 11/15/2010
22. * Bala At Rosas 3/3/2009
23. ! ! ! Nasa Ng Busilak Na Rosas 8/22/2011
24. ! ! ! Isang Masakit Na Paglaya 9/5/2011
25. ! ! D E L I R Y O 12/2/2010
26. * Aking Makata 6/1/2009
27. ! ! A Line From His Cheeks 9/2/2009
28. ! Undeniably Scream Of A Pure Loving Soul 6/19/2009
29. ! ! ! Woman's Mirror Reflections 8/15/2009
30. ! ! ! Ingat Ka, Wala Sila Doon 8/8/2011
31. ! ! Batubalani Ng Katauhan Mo 6/5/2010
32. ! ! Mahal Kita...Alam Mo Ba? 6/26/2009
33. ! D A L O Y 6/20/2009
34. ! ! ! Paalam, Lirika 8/8/2011
35. ! ! ! Milo Na Lang, Anak ~ 6/21/2010
36. ! ! Silaw Sa Ginaw 8/9/2009
37. * Erase The Pain Of My Lips 2/7/2009
38. *how Far Can You Be Makulit (Naughty) 2/15/2009
39. * Ang Sideview Ni R. S. 6/5/2009
40. ! Scent Of The Black Tulip 6/15/2009
Best Poem of Inner Whispers

! ! T A N I K A L A

Walang laya niya'ng ginugol ang kahapong pait ang hatol
Tanikala'ng nag-uugnay sa kabiyak ng kaluluwa ay naputol,
Huminto sa pagtakbo, ngatal na napaluhod, humagulgol
Ano ba'ng dusa ito, tanikala'ng ginamit, bakit kinalawang at napurol?

Kinaladkad ang tanikala, pilit kumawala
Subalit hindi mawari, bakit nakakabit, ang hirap lumaya,
Hinubad na ang lahat, iniwan pati ang pag-asa'ng ligaya
Ngunit sa tanikala'ng nakakabit ay sadya'ng mahirap ang paglaya.

Pilit iniiwas ang sarili, hinayaang tanikala'y kumapit
Hinayaang maramdaman ang hapdi ng hapit, sa kanya'y...

Read the full of ! ! T A N I K A L A

If There`s One Wish...

(Sunday, August 03,2008 * Written this when my father was in the process of his struggle. having a rectum colon cancer, stage3.)

If there's one wish I want today...

I wish my father will stay,

Because I love him much, much more I can say;

And may he will survive and in my life, still, he will lay.

[Hata Bildir]