Treasure Island

Nkululeko Mdudu

(11 October 1990 / Queenstown/ South Africa)

! @~Zihla Ngamqala Mnye~~


Awu! Inkomo kabawo
Yalalis’ uphondo!
Umelusi wayo
Yayingumfo wakwa Sipongolo.

Mhlanazana uthile,
Wayeyiqaqadekisa kuMalan pass,
Ngeezomini “zedom pass.”
Yayivuma ke nayo, ikhuthele,
Nangombala ikhethekile.
Yayilubhelu, inamanqina amnyama tshu!
Namehlo akhanyayo asoloko ethe thu!

Awu! Yatsho yandikhumbuza
Iphupha- leny’ inkabi; ungakhuza-
LikaHulushe kaNtsikana,
Ingaba niyamnakana?

Ngalemini kwakunesizungu,
Emadlelweni alal’ inkungu,
Kwezontaba zakwaMaqoma.
Yaletsheza yajong’ eluNweleni
Ingaziwa nokuba ithwele ni.

Awu! iKhwange Lamakhumsha
AkwaToyota! ladibana nomkrozo:
Owawukhokelwa lithole lakwa Ford,
Kuz’ inkunzi yakwa Mazda, kunye
Nemaz’ emnayama yakwa Volks Wagon,
Zenz’ umngcelele; loomajikojiko ziwagona-gon’.

Waye engxamile umfo wakwaSipongolo
neKhwange lamakhumsha licula kuhle
Lisithi “Vuuuu—uun! Vum-vuuuni!
Mawo! Lathi kanti limthumile,
Waqala wasika kwempambi kwakhe,
Wancumel’ ecaleni wasika kwakho;
Hay’ ayavum’ into yakwa Ford kwaphela,
Yangath’ ithi “uqhelil’ ukubenz’ amachela! ”

Yaba nguwashiywa nowashiywa,
Ingu tshe-tshe-tshe kwababukeleyo.
Zathi zakuthath’ ithafa,
Zaye zifuthelana emisileni.
“Suka kwedini wagilwa! ”
Ayesitsho amadod’ awaziyo umdlalo,
Atsho nanamhla xa abukele kwezonkalo.

Zathi zakuqabel’ eqolweni;
Asazi nokuba yabasisigqezu,
Okanye ubushushu bogqatso,
Kodwa uSipongolo akazange
Asibone isigadla simthe ntsho.
Waqabuka xa sibhongayo,
Kwaba kukhona asibonayo.

Wazibamba zatsha!
Latswin’ amatshi-tshi-tshi iKhwange
Lamakhumsha; umsila liwuthe qhiwu!
Hayi ke, saye sisith’ isigadla, “yithi gu! ”
Hayi ke, layiloo nto ukuqengeleka,
Laye lilivumela nethambeka.

Zafika kwangoko ekhaya ezi ndaba,
Labuz’ ixhego, nelalifuye elo khwange,
(Ndingayazi yintoni umnt’ atheng’ imoto
Engakwazi kuqhuba) ukuba lomfo ‘uhambe njani? ’,
Waphendula usomphanga ngelishwankathelayo,
Wathi: “uthe lomfo xa eqal' ukuthi qwaka,
Kwaba kanti koko kuye konke kusithi cwaka! ”

Submitted: Wednesday, May 27, 2009
Edited: Saturday, October 29, 2011

Do you like this poem?
0 person liked.
0 person did not like.

What do you think this poem is about?


Related Poems


Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?

Comments about this poem (! @~Zihla Ngamqala Mnye~~ by Nkululeko Mdudu )

Enter the verification code :

Read all 3 comments »

PoemHunter.com Updates

New Poems

 1. With love at once, hasmukh amathalal
 2. Through A Puppet's Eyes (2), Dilantha Gunawardana
 3. Illusion perpetuates., Rm.Shanmugam Chettiar.
 4. Love inspired meetings inspire, Rm.Shanmugam Chettiar.
 5. Autumn, Deborah Kelley
 6. Fear of God?, Rm.Shanmugam Chettiar.
 7. Keep On Groovin', Lawrence S. Pertillar
 8. Benefits For Them Do Not Exist, Lawrence S. Pertillar
 9. Come close, hasmukh amathalal
 10. Cows caught, gajanan mishra

Poem of the Day

poet Dante Gabriel Rossetti

Know'st thou not at the fall of the leaf
How the heart feels a languid grief
Laid on it for a covering,
And how sleep seems a goodly thing
...... Read complete »

 

Modern Poem

poet Randall Jarrell

 

Trending Poems

 1. Still I Rise, Maya Angelou
 2. Fire and Ice, Robert Frost
 3. The Road Not Taken, Robert Frost
 4. Dreams, Langston Hughes
 5. Stopping by Woods on a Snowy Evening, Robert Frost
 6. If, Rudyard Kipling
 7. If You Forget Me, Pablo Neruda
 8. Daffodils, William Wordsworth
 9. Phenomenal Woman, Maya Angelou
 10. Nothing Gold Can Stay, Robert Frost

Trending Poets

[Hata Bildir]