Treasure Island

Nkululeko Mdudu

(11 October 1990 / Queenstown/ South Africa)

/! /**Icala lomcinga/! /


Ndincwela ubuciko bokucengeleza
Ndichwetha ubuchwepheshe buka Cirha no Cwerha
Becela amacebo okucamagusha
ndicinge ngecala lomcinga...

Xa ndixoxa ndixanda ndixananaza
ndixel' ixhego lixhinela emnxebeni
ndinxunguphaliswa lixelegu lexhelel' eXhukwane
ndicinge ngecala lomcinga...

Abanamadanda badomboza bedandathekile,
Bebhidwe ziindudumo zaseMdantsane,
Badend' udondolo, badayivel' edameni!
Ndicinge ngecala lomcinga...

Ubucukubhede bobuciko abucacanga;
icebo lichasene nabacela ukucacelwa,
becaphula kambe kwidosha engenacwilika
ndicinge kanye ngecala lomcinga...

Kwaqalela phi ukuqwetywa kwale nqaba,
ngamaqaba neengqondi zenkqubela?
Zaziqamba njani, zaze zaqeqesha bani;
ze siqaqambe siqhwithe siqonde emqulwini?
ndicinga ngecala lomcinga...

IsiXhosa esixabisekileyo sinxunguphele
sixwebe okwamaxhwele kaxam
saxhwithwa ngamaxhalanga axhonti
Ndis'ke ndicinge ngecala lomcinga.

Submitted: Wednesday, March 04, 2009
Edited: Tuesday, March 17, 2009

Do you like this poem?
0 person liked.
0 person did not like.

What do you think this poem is about?



Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?

Comments about this poem (/! /**Icala lomcinga/! / by Nkululeko Mdudu )

Enter the verification code :

There is no comment submitted by members..
[Hata Bildir]