LLM Mbatha

Rookie (kwa-Zulu, SA)

*incwadi Yothando Yesizulu (A Zulu Love Letter) - Poem by LLM Mbatha

Ngifisa sengathi ungangibhalela incwadi
Incwadi yothando yesiZulu
Esho ngemibalabala na ngamabalabala
Axoxa indaba ejulile yemizwa nemicabango
Idayimane, ngelo thando lweqiniso
Omhlophe, ngowenhliziyo engenasici
Indilinga, ngoba olwethu kalunasiphetho
Oluhlaza-sasibhakabhaka, ngoba wena ucabanga ngami
Unxantathu, ngoba amazulu aphezulu
Kanjalo nomhlaba nolwandle ngaphansi bayazi
Onsundu, ngoba kuyitshe kunothile futhi okwemvelo
Njengomhlabathi ongaphansi kwezinyawo zami
Noma ungawu shiya umbala ophuzi
Kungani kumele ungithande ngenhliziyo enesikhwele! ?

Ngifisa sengathi ungangibhalela incwadi
Engiyoyigaxa emqaleni
Ukuze zonke izimbali zase maqeleni
Ziyohawuka lapho zingibheka
Ngenxa yayo yonke lemibala egqamile
Incwadi yothando yesiZulu
Ngobuhlalu bothingo-lwenkosazana
Ubuhlalu base mazweni aqhelileyo
Minake sengiyoba nentokozo emangalisayo
Lapho ngiphendu-phendula ulimi lwakho
Kancane-kancane, futhi ngesikhulu isineke
Ukuze ugcine usukwazi kahle hle
Ukubingelela abazali bami
Ngendlela eyiyona-yona, ngolimi lwesiZulu


Comments about *incwadi Yothando Yesizulu (A Zulu Love Letter) by LLM Mbatha

 • Rookie - 0 Points Lindokuhle Shabangu (8/25/2015 12:45:00 AM)

  Damn this guy uphiwe, umona phansi bantu! ! ! (Report) Reply

  0 person liked.
  1 person did not like.
 • Rookie - 0 Points Lindokuhle Shabangu (8/25/2015 12:43:00 AM)

  Damn this guy uphiwe shame, umona phansi bantu just made me to realise ukuthi there's nothing wrong ngezinkondlo zesiZulu! ! ! (Report) Reply

 • Veteran Poet - 1,053 Points Thabani Khumalo (6/25/2015 5:56:00 AM)

  This beautiful. I have a poem written in zulu too, it is entitled - uthando. read it. (Report) Reply

 • Rookie - 73 Points Jacques S Mateya (6/24/2015 8:16:00 AM)

  I thought this is a song! beautiful poem (Report) Reply

 • Rookie - 22 Points Lungelo Senzo Mbuyazi (3/17/2015 5:25:00 AM)

  That's a very nice poem. You have evoke my thirsty to read more of your Zulu poems. (Report) Reply

 • Rookie - 22 Points Lungelo Senzo Mbuyazi (3/17/2015 5:25:00 AM)

  That's a very nice poem. You have evoke my thirsty to read more of your Zulu poem. (Report) Reply

 • Rookie Zandi Sthandwa (1/8/2013 8:19:00 AM)

  yase yangijabulisa inkodlo.. ngakhubula uthado lwa ngempela uthando lokhokho bethu..
  ay cha ngiyavuma iyajabulisa lenkondlo (Report) Reply

 • Rookie - 306 Points Siyabonga A Nxumalo (11/3/2011 12:48:00 AM)

  what a poem man, your name sound familiar, wukaze ube yi member yosiba? (Report) Reply

 • Rookie - 0 Points Anele The_african_son Potelwa (umbhali_wasembo) (10/18/2011 8:55:00 AM)

  Inene bhuti wam, uyayenza into yakho, ndiwathandile nam lamazwi akho, (Report) Reply

 • Rookie Nqabakazi Lufume (9/4/2011 9:11:00 AM)

  Abekwe kamnandi lamazwi ngendlela esiyiqqhelileyo kodwa ngamazwi antsokothileyo esiZulu, nto leyo yenza nam mna mntu ungengomZulu ndiwufumane kakuhle umxholo walombongo. Enkosi nto ka Mbatha, siyabulela! ! ! (Report) Reply

 • Rookie Zandi Dlamini (1/17/2010 2:27:00 PM)

  Cha nami ngiyakuhalalisela impela mfowethu bambalwa abanesiphiwo esifana nesakho kulesikhathi samanje sibonga uMdali ngabantu abafana nawe...unwele ulude mfethu........... (Report) Reply

Read all 11 comments »
Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Sunday, June 8, 2008

Poem Edited: Monday, January 4, 2010


[Hata Bildir]