Ronjoy Brahma

Gold Star - 21,611 Points (2 November 1994- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

जोँ नोँखौ गोसो खाङो - Poem by Ronjoy Brahma

फै जोँखौ फोरोँफै खुसियै
दिनै फिसाफोरा आन्दायनानै
लेम साथि नागिरदोँ सोरांआव
खावलायो दिनै गथ'फोरा
फैफिन गुरुदेब खेबसे आरोबाव
-
नै गुरुदेब ब्रह्म आफा
फोरोँगुरु नोँ घोरोम आरो
सोलोँथाइ राजखान्थि रांखान्थि
जौगानाय हारिनि सोदोमस्रि सिनायथिनि
-
बाखोनायथाव आरोबाव गले गले
खौसेथि आरो जौगाथायनि
नोँनि हारिनि होनाय मोनफ्रोम दलिलफ्रा
-
फोरोँनाय खौसेथि अनसायनाय आरो
गासैबो समानथाइ
मिथिँगा घोरोम गोथार सिबिनाय
-
नै गुरुदेब ब्रह्म गुरु
नायहर जोँनि आखाय खबजबनायखौ
बावाखै नोँनि फोरोँनाय आयदाखौ
नायहर जोँनि आगानाव लामाखौ
-
नै गुरुदेब सोरांहर नोँ आफा
बर'नि थरसे गिदिरथार सोरां
जोँनाय अलंबार जानानै
-
दिनै फिसाफोरा आन्दायनानै
लेम साथि नागिरदोँ सोरांआव
सुबुंफ्रा जाबाय आरोबाव गोदोनाय
बावगारबाय बयनिबो समानथाइखौ
-
नै गुरुदेब ब्रह्म आफा
खावलायो दिनै गथ'फोरा
फैफिन गुरुदेब खेबसे आरोबाव
-
नै सिबिजाथाव गेदेमा गुरुदेब
जोँ नोँखौ गोसो खाङो
फै जोँखौ फोरोँफै खुसियै।

Topic(s) of this poem: solitude

Form: Ode


Comments about जोँ नोँखौ गोसो खाङो by Ronjoy Brahma

  • Bodo Words (3/13/2015 12:39:00 PM)

    Let me know more- Thanks you for.... (Report) Reply

    0 person liked.
    0 person did not like.
Read all 1 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Friday, February 13, 2015

Poem Edited: Saturday, November 21, 2015


[Hata Bildir]