Ronjoy Brahma

Gold Star - 8,074 Points (02 -11-1994 / Roumari (Amteka) /Chirang/Assam)

थरथिँसे खालि: खन्थाइगिरि बाहादुरनि


आं मासे बेलाव नङाबा
आं मासे लेवार
नाथाय थै सोबा ।
आं लुबैयो जेब्लाबो
जाय खन्थाइगिरिया आंखौ
एवथुयो
बिनि बोहैनाय खालिनि लैथो,
आं गोजोमदोँ खालिनि लैथोआव
नाथाय आं गोजोननाय मोनाखै
आं अरथाबदोँ रेबगननि
रिफिलाव
जुजु बोना खालि आरोबाव
आं गोबाफिनो
गोथार गुफुर बिलाइयाव
मोनामब्रुंनाय खारग्लुंहोनो ।
बेयो दाजाथोँ नाथाय
सोरखौबा मेगन मेसेब होनाय
आरो दाजाथोँ मोखां खोमथेनाय ।
आं अरथाबदोँ बाहादुरनि खनासे
'आं सोर जोहोलावनि' मुंआव
जाय बिबारा बायदि रं बिरंनि
आरोबाव बिदै गोनां
जाय सुजु जादोँ जोनोम बुब्लिनिफ्राय
बुंफबनाय गोसोनि बायदि मिजिँजोँ ।
खन्थाइगिरि बाहादुरा जादोँ बोदोर
थिख आंबो जादोँ बोदोर
समायना बै बिबारखौ
..... गोदोनायाव ।
आं जुजु बोदोँ नाथाय
सिरिन्सनि नलि आरो
गंसे फाइपजोँ नङा
मासे मोसौ बलदनि
हां लास्रा लास्रा..
बाहादुरनि खनासे
'खामानिखौ मावलां जोहोलाव'
मुंआव ।
मानसिबादि मानसि महरै
संसाराव उजिफैनानै
नोँहाबो गिदिर बिबान दं ।
आं मोदोम सानेरनानै
मेगन बोलादोँ
खन्थाइगिरिनि
'आंनि थार सिमां' मुंआव ।
जेसे हास्थायदोँ एसेनो गोजानाव
जायखारलांदोँ
गोबां गोदै सिमां सानफा मोनफा
गुगालांदोँ फारि फारि ।
अब्लाबो खन्थाइगिरिया
सनाखौ बुंदोँ
गावनि अख्रा गोसोजोँ
जायखौ एंगारनो हाथारा-
दा जायखारलां सना
नोँ दा एंगारलां
नोँल' आंजोँ उफ्ले उप्ले जा
आं जेराव थागोन
नोँबो बेयावनो था ।
हास्थायदोँ जेब्लाबो
बिथाङा सनाखौ
गाव जेराव खुसि
सनाखौबो बेवहायनो खुसि ।
आं नागारा
आं अरथाब थारदोँ
बेलाव नङाबा लेवार महरै
बाहादुरनि अंग मोनसे
'साहारा' मुंआव ।
साहारा नोँ दासान
गावखौनो अरायबो गोरान,
नोँबो जागोन सानसे
सोमखोर गोथां ।
खन्थाइगिरिनि बेयो रोखा-
हिमालया सानसे
लैथोनि बिखामोन
गोदानै खन्थाइगिरिया नुबाय
बेनिखायनो बुंदोँ-
दा नायदो बुहुमनि थिखिनि ।
हिमालया दाद जोहोलाव बुहुमनि
बेबादिनो जागोन गोरान साहाराया
सानसे मुलुकनि
बरायथिलि रंजानायनि
खन्थाइगिरिनि बेयो इयुन मिजिँ ।
आं बाहादुरनि खनासे
आन्दो नुस'यै सिमां आरो
बार बायदि
मुंनि मोनसे 'जिउ' बाहागोआव
एब्रेदोँ-
जिउ नोँ साया माया दान्दिसेनिल'
बे बुहुमाव ।
बे मोजोमसे जिउआनो
जाय खन्थाइगिरिखौ हालाय-हाफाय
माब्लाबा
रंजा खुसिजोँ समा बाबेनलांदोँ
आरो दिनखौ बारहोदोँ
थेवबो खन्थाइगिरिया गोजोनदोँ
जाय बुहुमाव बिथाङा
समायना-रमायना मिथिँगाखौ नुदोँ
आरोबाव
खन्थाइगिरिया गावनि अनजालिजोँ
जोनोमाव खनसे रंजाफैनो मोन्दोँ ।
आं गावखौनो गगा मोन्नाय बायदि जादोँ
थेवबो आं अरथाबनायखौ नागाराखै
खन्थाइगिरिनि दाखोन मोनसे
'थुदो थांदिनि रजे' मुंआव ।
साना सोरां जाबाय रजे
थुदो थांदिनि
नोँनि आंनि बै सोरांनि
सिमांफोरजोँ गेलेहैदिनि ।
खन्थाइगिरिनि बे मोनसे गिखांनायाव
आं सोमोनांदोँ-
सोरांनि फुंबिलि बुब्लियाव
मुलुग दावगानि मुगायाव
नोँनि आंनि सिमांफोरा
सोमखे जालाङोब्ला
गोमालांगोन मोकथांफोरा ।
बेलासि समनि हांखुर जालांनाय
गावनि थावनिसिम सौहैनो
गांखं बुब्राबलांनाय थियाफोरबादि
खन्थाइगिरिया रजेखौ थांखिदोँ-
थुदो थांदिनि रजे
गोसो गोरबो होसोमनानै
दावगालांदिनि ।
खन्थाइगिरि बाहादुरनि अंगा मोनसे
जायनि मुङा 'थांनो लामा हो'
आं दं बिथांनि मोदोमनाय अंगआव
गोरा नागार हायै बाबथाबनानै ।
गोदै सानस्रिजोँ बिथाङा बुंदोँ-
गोगो दैसा
मोनसे दैमानिफ्राय बोहैबोदोँ
बबेबा थांखिसिम
गुबै दैसा महरै ।
खन्थाइगिरिया
गोथौ सानस्रिजोँ मिथिस'यै
सोरखौबा माना होदोँ-
हेँथा दाहो बेखौ
हेँथा दाहो
लामाया हगार
गोसोआव हांमा थागोन
दुखु थागोन ।
मोनसे दैमानिफ्राय बोहैबोनाय
जाया अराय थांखिसिम गोजावनाय
गुबै दैसा महरै
खन्थाइगिरिया बिनि हाबिलाखौ
सुफुंनो नाजादोँ ओरै-
बोहैनो लामा हो
जेराव थाङो थांथोँ
गावनि थांखिसिम ।
दैमाखौ लोगो हमहैथोँ
बिखौ हेँथा दाहो
थांनो लामा हो ।
आं नागार हायै
बाबथाबना जुजु बिथां
अंगे मोनसे
'LET ME LIVE ALONE'
मुंआव दं ।
गावनि गोहो आरो बोलो
इसिँनि सानस्रिजोँ
खन्थाइगिरिया बुंदोँ-
Let me live alone
What i wanna do
Let me free alone
As a human being.
खन्थाइगिरिया गोख्रोँ आरो
गोगोम सानस्रिजोँ हारसिङै
जुजुगासिनो थादोँ
बिथांनि खोन्दोसे रावआव
मोन्दाङो-
Liberalism is my body
and mind,
Just don't bring on me obstacle,
Interference is my enemy
Let me live alone.
बिथांनि खालिया बाना
रानस्राव गोरान खरानाव
हागोन सिदोमा बिथाङा...
मिजिँ बे आंनि ।
गोदै सानस्रि
गोदै मिजिँ
आरो
बाना जानाय
रेबगननिफ्राय खालि
आं नेबाय
आं हास्थायबाय
जाहाथे
नागार हायै
गोजोम जायो
आं लेवार नङाबा
आं मासे बेलाव
आं अरथाबो रेबगननि
रिफिलाव ।।

Submitted: Sunday, July 27, 2014
Edited: Sunday, July 27, 2014

Topic of this poem: Poem


Do you like this poem?
0 person liked.
0 person did not like.

Form:


Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?

Comments about this poem (थरथिँसे खालि: खन्थाइगिरि बाहादुरनि by Ronjoy Brahma )

 • Rookie - 67 Points Pranjit Boro (10/19/2014 5:52:00 AM)

  Nwngthangaa khonthai lirnw najadwng jwbwd mwjang khamani jadwng. Khonthaiyao bidwi swnanwi somaina khalamnw naja. (Report) Reply

Read all 1 comments »

Famous Poems

 1. Phenomenal Woman
  Maya Angelou
 2. Still I Rise
  Maya Angelou
 3. The Road Not Taken
  Robert Frost
 4. If You Forget Me
  Pablo Neruda
 5. Dreams
  Langston Hughes
 6. Annabel Lee
  Edgar Allan Poe
 7. Caged Bird
  Maya Angelou
 8. If
  Rudyard Kipling
 9. Stopping by Woods on a Snowy Evening
  Robert Frost
 10. A Dream Within A Dream
  Edgar Allan Poe
Trending Poets
Trending Poems
 1. The Rose that Grew from Concrete, Tupac Shakur
 2. Still I Rise, Maya Angelou
 3. Dreams, Langston Hughes
 4. Phenomenal Woman, Maya Angelou
 5. The Road Not Taken, Robert Frost
 6. If, Rudyard Kipling
 7. If You Forget Me, Pablo Neruda
 8. Daffodils, William Wordsworth
 9. Do Not Go Gentle Into That Good Night, Dylan Thomas
 10. Invictus, William Ernest Henley
[Hata Bildir]