Ronjoy Brahma

Gold Star - 28,975 Points (2 November 1994- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

बेनो नामा जिउ - Poem by Ronjoy Brahma

आय' मादि माया इसोरनि
सिमां-मोकथां
गोमोरदोँ आरो जोँखांफिनदोँ ।
फुंनि समाव बारग्लांदोँ
गेवलाङै बिबारा
सानसुथिर समाव
लरहायदोँ गेवलांनाय बिबारा
आरो
सान हाबनायजोँ लोगोसे
सिरिलांदोँ
गेवलांनाय बिबारा ।
दंमोन आं एमाव गोलांनानै,
हरखाब आबौआ गोमालांबाय;
अब्ला हुगारदोँ आय
आरो गोबांआ
मेगननि मोदै ।
बुजिस'आ बिनि माया,
सानस' हाया गोहो बिनि ।
हरखाबै गोदानै जोनोम
बाजैनि गोरबोआव;
अब्ला खुसिजोँ बुंफबबाय
आय आरो
बाजैनि जिउआव ।
बेनो नामा जिउ?
बायदि मैया गाबनाय
मिनिनाय ।
दिनै थैदोँ
गाबोन फिन गोदान
जोनोम जादोँ,
आय' बेनो नामा जिउ;
हरनाय सोरजिगिरिनि
दान ।

Topic(s) of this poem: Poem


Comments about बेनो नामा जिउ by Ronjoy Brahma

  • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (4/19/2015 8:57:00 AM)

    मानसिया थैब्लाबो जिउआ थैया। जिउआ सोलेरखौ सोलायो जेरै गस्ला गोजाम एबा गिजिखौ सोलायो। (Report) Reply

    0 person liked.
    0 person did not like.
  • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (3/18/2015 11:53:00 PM)

    मानसिनि नाजानायनिख्रुइ गसाइनि बिखान्थिया बांसिन बोलोगोरा। (Report) Reply

Read all 2 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Sunday, August 3, 2014[Report Error]