Ronjoy Brahma

Gold Star - 14,321 Points (2 November 1994- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गोरबो इसिँनिफ्राइ- 77 - Poem by Ronjoy Brahma

सिबिनो रोङै नोँखौ गोरबोआ
बावगारना थानाय नोँखौ जिउआ
फंसेल' आर'जजोँ आं नोँखौ गाबज्रिदोँ
आफा आनान अबं गशाइ
नोँखौ आं गुसुं मुंजोँ ॐ होननानै
मेँग्लिनाय गोरबोआ सानफा थब्ल'बाबो
मोनाखै दान्दिजोर आं सुखुखौ
जिउनि ओँथि गैयै लोरगिजोँनो सिमाङाव हान्थियो
थब्ल' थब्ल' सानस्रिब्लाबो रुगुंखौनो मोनाखै
जिउनि खैफोदआव गोरबोआ मानो
हां मोनस'यै मेँग्लिना थब्ल'नाय
मिथिथारा मिथिथारा आं बेखौ
नोँ आंखौ बबे लामाजोँ-
आंनि सौसिख' हायै लजिँनि मुदाजोँ
आंनि नुहरस'यै गिजि गब्लंजोँ हार्थखि
नै गशाइ नोँदि एमब्रा एमब्रा
गुसु सुहाबनाय बिलिरदोँ गोरबोआव
नोँदि फैदोँ अखा महरै दिनै ।
ग्लासनि खोरखिजोँ नायहरदोँ आं
जोँनाय महरै दं सोरनिबा गोजोँ
आय' गशाइ बेखौनो खुलुमदोँ
महरसे नोँनिनो गिरि सोरां होननानै ।
-
(24-08-2014
लजिँ, गोजोनफुरि)

Topic(s) of this poem: Prayer


Comments about गोरबो इसिँनिफ्राइ- 77 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Wednesday, August 27, 2014

Poem Edited: Saturday, September 13, 2014


[Hata Bildir]