Hardik Vaidya

Rookie - 314 Points [http://hardikvaidya.blogspot.in] (26 Dec 1969, I won't be dead till you know I am alive. / Mahuva, Gujarat, India.)

Hardik Vaidya Poems

521. Why Does It Rain? 8/30/2014
522. Why? Why Do I Need Permissions? 3/12/2013
523. Wish 2/20/2013
524. Womans Eyes. 3/9/2013
525. Women. 11/14/2013
526. Writing A Poem 2/14/2013
527. Yam Deva Naa Nagaa Pagalaan - The Naked Foot Prints Of The God Of Death 9/26/2014
528. You Can Run You Cannot Hide 2/16/2013
529. You Have Arrived. 1/19/2013
530. You Read I Read We Both Die 2/25/2013
531. You. 11/22/2013
532. Your Hue 2/25/2013
533. Your Lullaby 3/31/2013
534. Your Seed 2/16/2013
535. Your Successful Sale. 2/21/2013
Best Poem of Hardik Vaidya

Saptapadee - Gujarati Poem - English Translation

Dariyaa ne kinaare nadee samee,
Halave halave, vahyaan taa kadee.
Taraa, ane maraa pagalaaonee,
Aaa saptapadee,
Na bhoolyoon nabh, Na bhulee zameen.
Taraan paglaan aagal, maraan paachal,
Aapnee sambhog nee sabhyataa hatee anokhee.
Shamanaa taraan maree padachaap ne chereee ugyaan,
Megha ne harafee, kshitij ne laanghee gayaan,
Phutee niklyaa Taree aankhon mahee,
Kudrat Naa lajawaab jazeera,
Parodhiyaa nee paankho Dharee,
Tara chumban mane sparsheee gayaan,
Nabh tyaar thee tuteee padyoon che,
Megha shoonya banee, phool Varshee rahyoon ...

Read the full of Saptapadee - Gujarati Poem - English Translation

Love

What is love?
Does it have mass? Is it a reagent or a catalyst?
Is it a reaction? If so, exothermic or endothermic?
Does love weigh same on moon?
Is it an electrical circuit a neurone firing away? Or misfiring?
Is it a question in the first place?
My heart tells me it's a fools stop.

[Hata Bildir]