Abdul Wahab Hindi Poems

1.
Dil, Dimak Aur Juban (In Hindi)

Mara dil aur dimaka kia huwa hai
Jo ak sath kam nahi korta hai
Dil kuch kahta hai
Dimak kuch aur
...

Close
Error Success