Jhaverchand Meghani

(28 August 1896 - 9 March 1947 / Chotila, Gujarat / India)

Jhaverchand Meghani Poems

1. Vahuliya Ho, Dhira Re Dhira Vajo 6/27/2012
2. Ubho Re'Je 6/27/2012
3. Svatantratani Mithasha 6/27/2012
4. Tarunonum Manorajya 6/27/2012
5. So So Re Salamu Mara Bhandudane 6/27/2012
6. Thar Thar Tampe 6/27/2012
7. Ehava Agevanane 6/27/2012
8. Jadabam Pade 6/27/2012
9. Samabadijha Darling 6/27/2012
10. Bhayathi Bhagyo 6/27/2012
11. Bahadur Uthe 6/27/2012
12. Morabini Vaniyana 6/27/2012
13. Kyam Kyam Garje 6/27/2012
14. Avajo, Va'Li Ba 6/27/2012
15. Koi Di Sambhare Nai 6/27/2012
16. Hajaro Varsani Juni Amari Vedana 6/27/2012
17. Ankh Jhabuke! 6/27/2012
18. Shivajinum Halaradum 6/27/2012
19. Chelli Prarthana 6/27/2012
20. Koino Ladkavayo 6/27/2012
21. Varsha 6/27/2012
22. Lagyo Kasumbino Ranga 6/27/2012
23. Phagnano Phag 6/27/2012
24. Ame Mara Devnam Didhel Cho 6/27/2012
25. Carn Kanya 6/27/2012
26. Rakta Tapakti So So Jholi Samaranganathi Ave 6/27/2012
27. Savaj Garje 6/27/2012
28. Kasumbino Rang 6/27/2012
29. Mora Bani Thanagat Kare 6/27/2012

Comments about Jhaverchand Meghani

 • Nilesh (7/4/2018 12:37:00 PM)

  Javerchand ni kavitaye

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Arjun (4/9/2018 1:35:00 AM)

  Gani khamma bapu ne

 • Book Fragrance (10/4/2016 6:19:00 AM)

  http: //bookfragrance.com/zaverchand-meghani

 • Book Fragrance (10/4/2016 6:19:00 AM)

  buy online gujarati books zaverchand meghani at http: //bookfragrance.com/zaverchand-meghani

 • Book Fragrance (10/4/2016 6:17:00 AM)

  buy books of zaverchand meghani at http: //bookfragrance.com/zaverchand-meghani

 • Sagar Chotaliya (5/29/2013 12:43:00 AM)

  aa to badhee dalamattha savajadani watyu che bhai

[Report Error]