Ποιητή; Poem by Lionara S.t.m.o.l

Ποιητή;

Βλέπεις παντού σημεία στίξης
Λάθη γραμματικά, ορθογραφικά
τονικά, μετρικά...
Ψαλιδίζεις των άλλων φτερά
να μοιάσουν με τα δικά σου
Κολλημένος, καρφωμένος στη γη...
αν δεν πετάξεις, πώς να ποιήσεις εσένα
και πώς τους άλλους;

Ποιητή;
Wednesday, March 16, 2016
Topic(s) of this poem: hope
POET'S NOTES ABOUT THE POEM
**More creations on internet as Searchingthemeaningoflife


***The creations are inspired by books. Universally kisses. Renew them, put them music, translate them for FREE.All copyrights of published pictures belongs to the creators of works. Their use is only for information purposes.***
COMMENTS OF THE POEM
Sofia Kioroglou 16 March 2016

F?ße?? ???µata! ?p??ß?!

1 0 Reply
Lionara S.t.m.o.l 16 March 2016

???a??st?!

0 0 Reply
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success