donald kuutsi

Rookie - 363 Points (HARARE, Zimbabwe / 9 july 1991)

Chishuwo(In Memory Of The Late Antony Kuutsi I And Angela Kuutsi - Poem by donald kuutsi

CHAIZOVEWO chishuwo changu kukuwonai muri pedyo
nesu, ndinosuwa kwazvo kuti handina KUTENDERWA kukuwonai
nepamusana pemuganhu watakatarirwa NA VAMUSIKAVANHU, UNOVA 'RUFU'

Asi ndinodavira kuti kwamuri ikoko SEKURU NA MBUYA(ANTONY KUUTSI SNR
AND NEE MAKONI, ANGELA KUUTSI) MOYO YENYU izere nemufaro nenyemwerero
nepamusana peMHODZI DZAMAKASIYA, DZASAIZOKUNYADZISAI
DAI MAIZOVE vatano muri pakati pedu....

Ndino garo punyaira neshungu nepamusana pe MUGANHU watakatarirwa
naMUSIKAVANHU, kuti chishuwo changu chaizozadzikiswa ndakuwonai.
Asi nepamusana peMUGANHU wakatarwa ndinosuwa kwazvo, asi ndinotenda
Mwari neMHODZI dzamakatisiyira.NDANGARIRO NDIDZODZIRI MATIRI
HATIKUKANGANWE, NEBASA GURU RAMAKAITA, NEKUTI SIYIRA MHODZI DZINOKOSHA
MWEYA YENYU NGAIZORORE NEKUSINGAPERE
MURUGARE RWAMWARI....ZORORAI MURUGARE...........
IN MEMORY OF ANTONY, ANDREW, REGERAI KUUTSI I
IN MEMORY OF NEE MAKONI ANGELA KUUTSI


Comments about Chishuwo(In Memory Of The Late Antony Kuutsi I And Angela Kuutsi by donald kuutsi

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Saturday, November 3, 2012

Poem Edited: Monday, November 5, 2012


[Report Error]