Aytac Hasanli

Aytac Hasanli Poems

Sevgi qara-gül, sevgi müqəddəs,
Sanki 2 dost 1 ruh tək.
Güllər açmış, biri qırmızı, biri ağ
Lakin aralarında, biri qara dağ
...

The Best Poem Of Aytac Hasanli

Translation of Love And Friendship By Emily Bronte

Sevgi qara-gül, sevgi müqəddəs,
Sanki 2 dost 1 ruh tək.
Güllər açmış, biri qırmızı, biri ağ
Lakin aralarında, biri qara dağ
Küsmüş hər kəs, dönməz bizə.
Sanki o gül açacaq, zülmət yerə zəbt olacaq.

Qara-gül, yazda zərif
Havadadır gül qoxusu,
Sanki çiynimizdə yay soluğu.
Qar-adam, harda olsa çatar
İndi kim onu bağrına basar!
Qara-gül 'gözəl' həsrətində.

Buraxın-buraxın o çələngi,
Heyif deyilmi, öz gülünüzün bəzəyi?
Dekabr şaxtası düşəndə
Yadınıza düşər gülünüz, gedəndə.

Aytac Hasanli Comments

Close
Error Success