Ela Caballero


Ela Caballero Poems

1. The Perfect Time 5/27/2006
2. When Love Left.... 2/13/2008
3. Isang Pamamaalam... 5/27/2006

Comments about Ela Caballero

There is no comment submitted by members..
Best Poem of Ela Caballero

Isang Pamamaalam...

Kristal na aking iningatan,
pagsintang pinitagan.
Idinuyan sa ulap,
at uyayi ng paglingap.

Ngunit iyong ginurlisan,
humayo ng walang paalam.
At ang puso`y nahilam,
Sa luha ng kataksilan.

Pagsintang likas na mapagbata,
pinagkaitan man at dinusta.
Walang mangyaring makapagdikta,
na kamuhian ang iyong alaala.

Ngunit ika`y naging manhid,
sa pag-aglahi`y walang patid.
At sa damdami`y nabatid.
sa iyo`y wala nang matuwid.

At ang iningatan kong kristal,
nabitiwan ng pusong pagal.
pira-pirasong sa iyo`y natanghal,
naglaho...

Read the full of Isang Pamamaalam...
[Report Error]