Jasimuddin

[Polli Kobi (the rural poet)] (1 January 1903 - 13 March 1976 / Tambulkhana, Faridpur / Bangladesh)

Jasimuddin Poems

1. O Tui Jare Aghat Hanlire Mone 5/25/2012
2. O Bajan Chol Jay Chol 5/25/2012
3. Komola Ranir Dighi 5/25/2012
4. Kal Se Asibe 5/25/2012
5. O Tor Nam Shuniya Re 5/25/2012
6. O Mohon Bashi 5/25/2012
7. Gitara Kothay Gelo 5/25/2012
8. Holud Batichhe Meye 5/25/2012
9. Paler Nao 5/25/2012
10. Sonar Boroni Konya 5/25/2012
11. Purnima 5/25/2012
12. Rup 5/25/2012
13. Nokshi Kathar Math - 11 5/25/2012
14. Nokshi Kathar Math - 09 5/25/2012
15. Sindurer Besati 5/25/2012
16. Sibon-Rota 5/25/2012
17. Gouri Girir Meye 5/25/2012
18. Sarthok Rojoni 5/25/2012
19. Khukir Sompotti 5/25/2012
20. Torun Kishor 5/25/2012
21. Polatoka 5/25/2012
22. Didarul Alom Shorone 5/25/2012
23. Ke Jasre Rongila Majhi 5/25/2012
24. Khandan 5/25/2012
25. Krishani Dui Meye 5/25/2012
26. Helena 5/25/2012
27. Koishor Joubon Duhu Meli Gelo 5/25/2012
28. Sakina 5/25/2012
29. Nokshi Kathar Math - 04 5/25/2012
30. Nokshi Kathar Math - 05 5/25/2012
31. Nokshi Kathar Math - 07 5/25/2012
32. Khosmani 5/25/2012
33. Nokshi Kathar Math - 12 5/25/2012
34. Sukher Basor 5/25/2012
35. Dhankhet 5/25/2012
36. Rakhaler Rajgi 5/25/2012
37. Puran Pukur 5/25/2012
38. Jele Gange Machh Dorite Jay 5/25/2012
39. O Amar Gohin Ganger Naya 5/25/2012
40. Kolyani 5/25/2012
[Report Error]