Jeppe Aakjaer

(1866-1930)

Jeppe Aakjaer Poems

1. Foraarstegn 9/14/2010
2. Forladt 9/14/2010
3. Holger Drachmann 9/14/2010
4. I Mol 9/14/2010
5. I Nød 9/14/2010
6. May Night 9/14/2010
7. Mejerist Esper Andersen, Jebjerg 9/14/2010
8. Mor Ved Brønden 9/14/2010
9. Nordovst 9/14/2010
10. Piger Paa Engen 9/14/2010
11. Storken 9/14/2010
12. The Oats 9/14/2010
13. Til Peter Nansen 9/14/2010
14. Trines Ko 9/14/2010
15. Havren 9/14/2010
16. Digteren Bjørnstjerne Bjørnson 6/29/2012
17. Digteren Sofus Schandorph 6/29/2012
18. Duncan Gray 6/29/2012
19. Efteraarsvise 6/29/2012
20. En Fabel 6/29/2012
21. En Lystig Sang 6/29/2012
22. Endnu Et Bitte Nyk 6/29/2012
23. Finlay 6/29/2012
24. For Vi Træder Hverandre I Dyndet Ned 6/29/2012
25. Forspil 6/29/2012
26. Fræ Den Jen' Jepp' Aa Te Den'Aan 6/29/2012
27. Gammel Ka' Bakk' 6/29/2012
28. Gammel Kjærlighed 6/29/2012
29. Glad Vise 6/29/2012
30. Grundlovssang Til Fjandboerne 6/29/2012
31. Hedelandet 6/29/2012
32. Hjøle-Thames 6/29/2012
33. Humlebo 6/29/2012
34. Hummeren 6/29/2012
35. Husmandsbryllup 6/29/2012
36. Høgen 6/29/2012
37. Høst 6/29/2012
38. Høstvise 6/29/2012
39. Høvl Og Knast 6/29/2012
40. I Den Gule Lupin 6/29/2012
Best Poem of Jeppe Aakjaer

Mors Rok

Spurven sidder stum bag Kvist;
saamænd, om ej det fyger!
Kaalgaardpilen piber trist
for Nordenblæstens Byger.
Lul, — lul! Rokken gaar
støt i Moders Stue,
og jo mere Vinden slaar,
desmer faar Arnen Lue.

Skarpe Smæld af branket Malt,
og Karters kaade Skratten,
fjerne Grynt af Husets Galt
og Barneleg med Katten —
Lul, — lul! Rokken gaar,
flittig Foden træder,
kun saalænge Hjulet staar,
som lille Søster græder.

Far har røgtet Kvæget ind,
med Halmen tættet Karmen,
gnedet Grisens blanke Skind,
at den maa holde ...

Read the full of Mors Rok

Den Røde Lærke

Nys jeg gik i den dybe Sne,
fik et skærende Syn at se:
Halvt begravet bag Sneens Flig
laa der et lille Lærkelig.

Tog jeg Fuglen i Haanden op.
Aa, saa mager dens spinkle Krop!
Dragten krøglet af Slud og Kuld,
og til Taaen er frosset Muld.

[Report Error]