Jitendra seth Poems

Hit Title Date Added
1.
Odia Poem- Sathi

2.
Odia Film Poem- Lekhulekhu Lekhideli

3.
Odia Poem-Sandhya

4.
Odia Poem- Maa

5.
Odia Film Poem- To Bina Mo Kahani Adha

6.
Odia Poem- Brukshya Debata

7.
Odia Film Poem- Golapi Golapi

8.
Odia Poem- Bapa

9.
Odia Film Poem- Akhire Akhire

Odia Poem - Akhire Akhire
...

10.
Odia Poem- Jhada

Close
Error Success