Kazim Jarwali
Jarwal / India

Poems

Hit Title Date Added
1.
Patjhar
2.
Gardish-E-Duniya
Muflisi mai bhi yahan khud ko sambhale rakhna
Jeb khali ho magar hathon ko dale rakhna
...
3.
Nuqoosh
Bade hunar se samete hain dar badar ke nuqoosh,
Bajaye paaon ke chehre pa hain safar ke nuqoosh.
...
4.
Saraab-A-Hayaat
5.
Fikre - Rawan
6.
Garm-E-Safar
Abhi aur garm-e-safar raho wahin fikre tashna laban ruke,
Jahan zindigi ka qayam ho, jahan rakhte abre rawan ruke.
...
7.
Paanch Sitaaraa Hotel
8.
Bande Maataram
9.
Urooj-E-Aadmiyat
Agar mai aasmaanon ki khabar rakhta nahi hota,
Ghubaar-e-pa-e-geti mera sarmaaya nahi hota.
...
10.
Sange-Jabr

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

5/14/2021 12:28:31 AM # 1.0.0.578