Maithili Sharan Gupt

(3 August 1886 – 12 December 1964 / Chirgaon, Uttar Pradesh / British India)

Maithili Sharan Gupt Poems

1. Jiban Ki Hi Jay Ho 4/5/2012
2. Kishan 4/5/2012
3. Kushalagit 4/5/2012
4. Gungan 4/5/2012
5. Arjya 4/5/2012
6. Arjun Ki Pratigya 4/5/2012
7. Nar Ho Na Nirash Ho 4/5/2012
8. Matribhumi 4/5/2012
9. Nahush Ka Patan 4/5/2012
10. Nirakha Shakhi Ya Khanjan Aye 4/5/2012
11. Bharat Mata Ka Mondir Yah 4/5/2012
12. Mujhe Phool Mat Maro 4/5/2012
13. Sakhi Ve Mujhse Keh Kar Jaate 4/5/2012
14. Dono Aur Prem Palta Hei 4/5/2012
15. Charu Chandr Ki Chanchala Kirenm 4/5/2012
[Report Error]