Naresh Mehta

(1922 - / Shajapur, Malwa, Madhya Pradesh / India)

Naresh Mehta Poems

1. Ushs (Ek) 7/6/2012
2. Ushs (Tin) 7/6/2012
3. Ushs (Char) 7/6/2012
4. Keval Him 7/6/2012
5. Kiran-Dhenuem 7/6/2012
6. Yah Sonjuhi-Si Chandni 7/6/2012
7. Vrikshtw 7/6/2012
8. Ma 7/6/2012
9. Ushs (Do) 7/6/2012
10. Pile Phool Kaner Ke 7/6/2012
11. Itihash Aur Pratiitihash 7/6/2012
12. Purush 7/6/2012

Comments about Naresh Mehta

There is no comment submitted by members..
Best Poem of Naresh Mehta
[Report Error]