opium lestre

Rookie [lestre]

opium lestre Poems

1. Minsan - Eraserheads 10/9/2013
2. Alkohol - Eraserheads 10/9/2013
3. Ambi Dextrose - Eraserheads 10/9/2013
4. Andalusian Dog - Eraserheads 10/9/2013
5. Balikbayan Box - Eraserheads 10/9/2013
6. Bananatype - Eraserheads 10/9/2013
7. Bato - Eraserheads 10/9/2013
8. Alapaap - Eraserheads 10/9/2013
9. Bogchi Hokbu - Eraserheads 10/9/2013
10. Casa Fantastica - Eraserheads 10/9/2013
11. Christmas Party - Eraserheads 10/9/2013
12. Cutterpillow 10/9/2013
13. 68 Dr. Sixto Antonio Avenue - Eraserheads 10/9/2013
14. Dahan Dahan 10/9/2013
15. Easy Ka Lang - Eraserheads 10/9/2013
16. Fill Her - Eraserheads 10/9/2013
17. Fine Time - Eraserheads 10/9/2013
18. Back2me - Eraserheads 10/9/2013
19. Flat Tire - Eraserheads 10/9/2013
20. Fruit Fairy - Eraserheads 10/9/2013
21. Combo On The Run - Eraserheads 10/9/2013
22. Futuristic - Eraserheads 10/9/2013
23. Ang Huling El Bimbo - Eraserheads 10/9/2013
24. Ha Ha Ha - Eraserheads 10/9/2013
25. Harana - Eraserheads 10/9/2013
26. Hitchin' A Ride - Eraserheads 10/9/2013
27. How Far Will U Go - Eraserheads 10/9/2013
28. Hula - Eraserheads 10/9/2013
29. Huwag Kang Matakot - Eraserheads 10/9/2013
30. Huwag Mo Nang Itanong - Eraserheads 10/9/2013
31. Insomnya - Eraserheads 10/9/2013
32. Julie Tearjerky - Eraserheads 10/9/2013
33. Hey Jay - Eraserheads 10/9/2013
34. Kahit Ano - Eraserheads 10/9/2013
35. Kailan - Eraserheads 10/9/2013
36. Gatekeeper - Eraserheads 10/9/2013
37. Kaliwete - Eraserheads 10/9/2013
38. Hard To Believe - Eraserheads 10/9/2013
39. Kama Supra - Eraserheads 10/9/2013
40. Ligaya - Eraserheads 10/9/2013
Best Poem of opium lestre

Ang Paboritong Libro Ni Hudas - Bob Ong (Part 1)

A
NG
PABORITONG
LIB
RO
NI
HU
DAS
BOB ONG

< ' > PATAY NA 'KO? ! ? !
<.- -.> Ilang beses mo bang gustong marinig ang 'oo'? Kung may bayad ang bawat tanong, mayaman na 'ko.
< ' > Totoong patay na 'ko? ? ?
<.- -.> Bawal magsinungaling dito.
< ' > Pero bakit...
< ' > Sino'ng...
< ' > Paanong...
< ' > Asaan ako?
< ' > Sino ka?
<.- -.> Patay ka na.
<.- -.> Nasa lugar ka ng mga patay.
<.- -.> Receptionist ako sa lugar ng mga patay.
<.- -.>...

Read the full of Ang Paboritong Libro Ni Hudas - Bob Ong (Part 1)

Bato - Eraserheads

Sang linggong wala sa bahay
Pare ayoko ng mag-aral
hinahanap na ako ni
Nanay di malaman ang gagawin

Paghawak-hawak ng gitara
Bat di mo matapos tapos ang kanta
Nakatira sa kakilala
Hoy pahiram naman ng tuwalya mo

[Report Error]