Patricio Geronimo Mariano

(17 March 1877 - 28 January 1935 / Santa Cruz, Manila / Philippines)

Patricio Geronimo Mariano Poems

1. ¡gumigiliw! 6/11/2012
2. Si Pedro 6/11/2012
3. Paghabág Ng~ Puhunan 6/11/2012
4. Sa Bábasa 6/11/2012
5. Si Teta 6/11/2012
6. Isáng Alamát Ni Ata 6/11/2012
7. Sa Haráp At Sa Likód 6/11/2012
8. ¡paalam! 6/11/2012
9. Katapusan 6/11/2012
10. Ang Puso Ng~ Dukha 6/11/2012
11. ¡pangarap! 6/11/2012
12. Walang Katubusan 6/11/2012
13. Ang Mag-Iná 6/11/2012
14. Patawad 6/11/2012
15. Ang Yaman At Ang Puri 6/11/2012
16. Ang Mg~a Manggagawa 6/11/2012
17. Dalawáng Puso 6/11/2012

Comments about Patricio Geronimo Mariano

There is no comment submitted by members..
[Report Error]