नोंनि सानस्रियाव Poem by Bidindra Basumatary

नोंनि सानस्रियाव

नोंनि खन्थाइ आं फरायबाय
नोंनि सानस्रि आं सिग्रोमबाय
थारैनो नों आंनि मोन्दांथियाव
गंसे राफोद बैथा जिउ दिङा जावनायाव।
-
फोजायो नोंनि खन्थाइआनो
आंनि सिमांफोरखौ गसंख्रांनो
लाबोयो थुलुंगाखांनाय
नोंनि गोर्बो दखरसेनि सानस्रि बिलायनाय।
-
हमदां हायो नोंनि बुंनाय राव
नों माहि-सोद्रोम आंनि बिखायाव
राफोद खर'नि खारथाइजों राव होयो
आंनि गोसोखौ एवथुबाय थायो।
-
गोजोननाय फैयो देंखो खोनायाब्लाबो
नोंनि राव आंनि मेगनाव; नङा खोमायाव
गोसोआ बेखौनो लाथुमो जोथोनै बोज'बो
दावगानायनि जिउ लामा हान्थिनायाव।
-

Tuesday, December 8, 2015
Topic(s) of this poem: poem
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Bidindra Basumatary

Bidindra Basumatary

Bhatopara [13/04/1997] Panbari, Bijni
Close
Error Success