Μέσα Σου Poem by Odysseas Zervos

Μέσα Σου

νερό είναι το αίμα της γης
αίμα είναι το δάκρυ της ψυχής
βροχή είναι το δάκρυ της γης
τα μάτια σου είναι ουρανός
το σώμα σου είναι η στεριά
μέσα σου το σύμπαν ζει υγρό
είμαι και είσαι εκεί…αιώνια ζωή

Tuesday, July 26, 2016
Topic(s) of this poem: philosophical
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success