Κρυφτό Poem by Odysseas Zervos

Κρυφτό

ξέρω που Είσαι!
κάνω πως ψάχνω παντού
για να χαίρομαι…

Tuesday, August 16, 2016
Topic(s) of this poem: philosophical
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success