Δώρο Poem by Odysseas Zervos

Δώρο

όλο τον κόσμο
χώρεσα σε σταγόνα
υγρής Αγάπης

Tuesday, August 16, 2016
Topic(s) of this poem: philosophical
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success