Ανεπίδοτη Τρυφερότητα Poem by Odysseas Zervos

Ανεπίδοτη Τρυφερότητα

σ΄ όνειρο παλιό
χαμένο. μ΄ ήθελες
υποκατάστατο

Tuesday, August 16, 2016
Topic(s) of this poem: philosophical
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success