Ένοχα Φύλλα Poem by Odysseas Zervos

Ένοχα Φύλλα

πόσα δάχτυλα

να κρύψουν το ρόδισμα

ένοχων φύλλων

Monday, August 22, 2016
Topic(s) of this poem: nature,philosophical
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success