Anele TheAfrikanSon kaMthethungqongqo Potelwa

Rookie - 0 Points (1992 March 03 / South Africa (eDutywa, Mfenguland, staying in Cape Town))

Abarhwaphilizi - Poem by Anele TheAfrikanSon kaMthethungqongqo Potelwa

kakade lento naniyazi,
kub'izicaka zenu nazo zazisazi,
yiyo lento zimdak'iinqentsu,
yiyo lento budutyiw'ubuso benu,
ngokubila nisososula ngencind'ekrakrayo,

zibolil'iingqondo kwezo ntlokwana zenu,
zilingeke zalingek'iintliziyo bubuqhoqhololo,
maqothathaqikili ndini adl'isizwe sethu,
Ncukuth'ezimunca ubuzwe bethu,
Ndibonga bona uburhalamunca benu,
kuba namhla ziyalamb'iintsana zethu,

Andithethi ke ngamanyange,
wona adl'isonka sombulaleko,
Ngoonqantlok'imiqala yenu,
Kub'iingxowa zigqobhoke amazantsi,
Ningosigqanyaz'amehlo enu,
nirhamncazela nasezikolweni,
nithuthela nasezibhedlele,
Inene ningcolile ngokwamathumbu,

niswel'iintloni ngobuhloli,
ntlokondibo yobugqwirha kumava,
yini na ngobu burhamba,
oburhinkx'inzala yamaxolo,
yini na ngobu buphimphi,
obuphemb'idangatye lentsokolo,
siyeph'isazela senu manqath'amdaka,
luyeph'uvelwano lwenu barhiphilizi bendlala.


Comments about Abarhwaphilizi by Anele TheAfrikanSon kaMthethungqongqo Potelwa

There is no comment submitted by members..

Robert Frost

The Road Not TakenRead this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Saturday, October 8, 2011

Poem Edited: Saturday, October 8, 2011


[Report Error]