Anele TheAfrikanSon kaMthethungqongqo Potelwa

Rookie - 0 Points (1992 March 03 / South Africa (eDutywa, Mfenguland, staying in Cape Town))

Asilo Lwimi Lwezidenge - Poem by Anele TheAfrikanSon kaMthethungqongqo Potelwa

Mntu!
Esi Isixhosa sesame
Wazi ntoni wena ngesiXhosa
Ufane wandinyevulela
Ewe unditshevulela
Ubibitheka unyinyitheka
Udandatheka undlandlatheka

Musa ukundigxelesha
Ungandibi ndijonge undimamele
Kuba andihlohli mnyik'endlebeni
Andikunyali mbandav'okrakrayo emlonyeni

Mntu!
Esi siXhosa sesamakroti
Wazi ntoni wena ngesiXhosa
Ndizityand'igila mntam!
Ngaso ndizingomb'umqolo mfam!
Ndingqisha kwizingqi
Zamaqeqengula womzi kaXhosa
Yhe! Wethu, Asilo lwimi lwezidenge

Andenziwa bubuqishilolo
Andithatheki kulo ugqushululu
Ndinyathela ngokwemiqathango yabadala
ndinqula kwixhanti elizel'amhloph'amathamsanqa

Imgqeqesho endayinikwa Mbekisa kaNomane
Ndixel'uPotelwa kaNtengeshe
Inuk'isiXhosa!
Imil'isiXhosa!
Ewe Mfondini, Itsarh'isiXhosa

Yhe! Mntu!
Esi siXhosa sesam
Wazi ntoni wena ngesiXhosa
Andinguwo umkhwetshelele
Ngqondo yam ayikho ntshunquntshunqu
Asilo lwimi lezidenge
Mamela ndikuhlolel'imbali

Ngubani uGcaleka? Ngubani uRharhabe?
Ngubani uNgubengcuka? Ngubani uMadzikane
Ngubani uLanga? Ngubani uNdlambe
Ngubani uMenziwa? Ngubani uNcaphayi?
Ngubani uChungwa? Ngubani uNgqika?

Yhe! Mntu!
Ndithi sesam esi siXhosa
Asilo lwimi lezidenge
Hamba mntanam buyel'eMbo
Jika kwedini phindel'emaxhegweni


Comments about Asilo Lwimi Lwezidenge by Anele TheAfrikanSon kaMthethungqongqo Potelwa

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Sunday, December 18, 2011[Report Error]